Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és TAMI Energia-megtakarítási projectje

Akadálymentes megjelenés   Gyengénlátóknak

Új Széchenyi terv

Pályázat

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN

„Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket
elősegítő mintaprojekt” c. pályázati konstrukcióra benyújtott

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és
Tallin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
„A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat
ösztönző mintaprojekt”

KEOP-6.2.0/B/09-2010-0015

Megtekintések száma: 8015

A projekt az Európai Regionális és Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő
támogatással valósul meg.
A projekt megvalósításának kezdete: 2011. 04. 01.
A projekt megvalósításának befejezése:    2012. 10. 31.
Kedvezményezett neve: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
A projekt támogatásának összege: 94.328.281 Ft

A mintaprojekt célja, hogy az érintettek (lakosság, tanulók és szüleik, pedagógusok) körében tudatosuljon a fenntarthatóság mint értékrend, ismertté váljanak a fenntartható alternatívák használatának módjai, javuljon a fenntartható fogyasztási alternatívák ismertsége és használata. Ezen szempontok alapján történt a helyszín kiválasztása és a projekt technikai és kommunikációs tartalmának meghatározása. A város iskolái közül az érintett intézményt látogatják a legtöbben. Tanuszodájában tanul úszni a város diákjainak érintett korosztálya, jelentős számban látogatják a városlakók (babaúszás, fitnesz programok). Az iskola helyszínt ad a minden évben megrendezendő egészségügyi, sport és egyéb, a fenntartható életmódot bemutató programoknak, rendezvényeknek.
A fenntartható fejlődést biztosító alternatívák számára a technikai lehetőségek is adottak. Jelentős a melegvíz-felhasználás, ezért célszerű napkollektoros rendszereket alkalmazni. Külön rendszer kerül kiépítésre az uszodavíz temperálására. Az elfolyó uszodavíz célszerűen alkalmazható WC öblítésre, ezzel, és egyéb víztakarékos berendezésekkel (csaptelepek, tartályok) bemutatható a fenntartható vízgazdálkodás.

A helyszín alkalmas az energiatakarékos napelemes világítás bemutatására. Az intézményben igen széles körben bemutatható a helyes hulladékgazdálkodás, valamint a szelektív hulladékgyűjtés.
A program komplexitását az biztosítja, hogy a rendezvények bemutatják a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos és a kormánystratégiában is szereplő prioritások nagy részét.
A kommunikációs terv biztosítja, hogy a konstrukció minél szélesebb körben váljon ismertté. Az iskolával egy intézményben művészetoktatás is folyik. Tervezett olyan rajz-, fotópályázat kiírása, amely bemutatja, a projekt megvalósítása milyen változásokat hozott az iskola életében.
A projekt fizikai megvalósítása után kezdődik annak bemutatása, milyen fenntarthatóságra vonatkozó hatásai vannak.
Kialakításra kerül zárt, védett kerékpártároló, 10db kerékpár beszerzése segít a közlekedési alternatívák bemutatásában és a megtartandó programokkal lehetővé teszi az egészséges életmódra nevelést.
Az alsó és felső tagozatos tanulók részére külön a természetismeret oktatáshoz kapcsolódó tananyag modul készül, amely a diákok számára érthető módon bemutatja a fenntartható fejlődés koncepciójának fontosságát.

Támogató szervezet:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.
e-mail: nfu@nfu.gov.hu

Infovonal: 06 40 638-638
Honlap: www.nfu.hu

Közreműködő szervezet:

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45.
e-mail: vati@vati.hu
Telefon: +36 (52) 534 341
Honlap: www.kvvmfi.hu


Magyarország megújult